Co je Kratom ?

"Kratom: Zázrak přírody a nebo skrytá hrozba ?
png_20230720_203905_0000
 
 
Osnova 
 
1) Co je kratom
 
2) Účinky kratomu 
 
3) Vedlejší účinky
 
4) Závislost na kratomu 
 
5) Regulace kratomu
 
6) Alternativy kratomu
 
7) Závěr 
 
 
1)Co je kratom?
 

Kratom, také známý jako Mitragyna speciosa, je stálezelený strom příbuzný kávovníku, který roste v tropických oblastech jihovýchodní Asie, jako je Thajsko, Indonésie, Barma nebo Malajsie. Už od 19. století se objevují zmínky o jeho využití v tradiční medicíně, ale později se také začal používat jako alternativa opiátů. Kratom je vysoký strom dorůstající obvykle 4-9 metrů a k dosažení jeho účinků se používají listy a menší stonky. Listy se mohou žvýkat, kouřit nebo využít pro výrobu extraktu. Nejčastěji se však usušený prášek z listů používá k přípravě nápojů. Tyto účinky jsou závislé na obsahu alkaloidů, jako je mitragynin a 7-α-hydroxymitragynin (7-HMG), z nichž kratom obsahuje více než 25. Kromě těchto alkaloidů byly v kratomu zjištěny i další látky, jako jsou mitraphylin, raubasin, mitragynalin, mitralactonal, paynanthein a rhynchophylin. Také obsahuje flavonoidy, terpenoidy, polyfenoly a glykosidy, což je směs mnoha různých látek s potenciálními biologickými účinky na lidský organismus.

 
V současné době se v Evropě a Americe stále častěji setkáváme s šířením komerčně dostupných produktů obsahujících kratom. Nicméně problémem je, že kvalita těchto produktů nemusí být vždy jednotná. Obsah psychoaktivních alkaloidů v těchto produktech se může velmi lišit v závislosti na různých faktorech, jako je podnebí, konkrétní odrůda nebo kvalita půdy. Některé studie ukázaly, že obsah účinné látky mitragyninu v těchto produktech se pohyboval mezi 1,2-6,3%. To znamená, že účinky mohou být výrazně různé a závisí na dávce. Legální status kratomu se liší v různých zemích. Například ve Thajsku je zakázán prodej, import i držení kratomu. V Malajsii je distribuce trestná od roku 2003. V některých zemích Evropy, jako je Dánsko, Polsko, Švédsko a Slovensko je také kratom zakázán. V USA se snaží upravit prodej kratomu. V České republice zatím prodej a užívání kratomu není zakázáno, ale není schválen ani jako doplněk stravy. Je tedy dostupný, ale teoreticky by neměl být konzumován a je považován za "sběratelský předmět".
 
 
 
2) ÚČINKY KRATOMU
 
1. Energetizující účinky: Prvním a možná nejvíce fascinujícím aspektem kratomu jsou jeho stimulační účinky. Pro mnoho uživatelů se kratom stal přírodním energetickým doplňkem, který pomáhá zvýšit jejich výkon a oživit mysl. Lidé se často obrací na kratom při potřebě koncentrace, zvýšení energie a zlepšení nálady.
 
2. Uklidňující účinky: Zatímco kratom může být stimulační, má také silné uklidňující účinky. Ty mohou pomoci uvolnit napětí a stres, který každodenní život přináší. Lidé často popisují, jak se po užití kratomu cítí klidněji, uvolněněji a soustředěněji. Tento přírodní relaxant může být skvělou volbou pro ty, kteří hledají alternativy k farmaceutickým sedativům a anxiolytikům.
 
3. Zlepšení nálady: Dalším účinkem, který stojí za zmínku, je jeho schopnost zlepšit náladu. Kratom obsahuje chemické sloučeniny, které jsou známé svou schopností aktivovat opioidní receptory v mozku. Tato interakce může vést ke zvýšení hladin serotoninu a endorfinů, které jsou spojeny s pocitem štěstí a euforie. Mnoho uživatelů kratomu zaznamenalo zvýšenou pozitivní náladu a jasnější myšlení po jeho užití.
 
4. Ulevování od bolesti: Jedním z nejvýznamnějších aspektů kratomu je jeho schopnost působit jako přírodní analgetikum. Mnoho lidí se uchyluje k kratomu jako alternativě k chemickým lékům na bolest, jelikož obsahuje sloučeniny, které interagují s opioidními receptory v mozku a míše. Tento mechanismus umožňuje kratomu účinně snižovat bolest, od mírných po středně silné.
 
5. Podpora detoxikace: Kratom je také známý svou schopností podporovat detoxikaci těla. Jeho přírodní složení a schopnost aktivovat různé enzymy v játrech pomáhá uvolňování toxinů a filtraci nezdravých látek z organismu. To ho činí oblíbenou volbou u těch, kteří chtějí očistit tělo po dlouhé expozici škodlivým látkám.
 
 
 První účinky se projevují obvykle po 10 minutách a dosáhnou plného účinku po 30-60 minutách. Stimulační účinky jsou patrné zhruba 60-90 minut. Nižší dávky kratomu (do 5 g) zvýšují pracovní nasazení, komunikativnost, pozornost a libido. Očekávají se minimální vedlejší účinky, avšak byly zaznamenány případy úzkosti a vnitřního napětí.
 
Rozdílné dávky kratomu vyvolávají různé účinky. Při menší dávce, od 1 do 5 gramů listů, se obvykle projevuje stimulační efekt, který zvyšuje pracovní nasazení, komunikativnost, pozornost a libido. Tyto dávky také mohou zvýšit chuť do práce. Vedlejší účinky jsou obvykle minimální, i když jsou zaznamenány případy úzkosti a nervozity.
 
Při vyšší dávce v rozsahu 5-15 gramů listů převládají opioidní účinky kratomu. Tyto dávky mají silný analgetický účinek, který dokáže potlačit vnímání bolesti a také zmírnit abstinenční příznaky u závislých na opiátech. Může také nastat mírná euforie, i když není tak výrazná jako u jiných opioidů. Možné vedlejší účinky této dávky zahrnují průjem.
 
Kratomové účinky se mohou lišit také v závislosti na odrůdě, kde červená odrůda vykazuje vyšší analgetický účinek a bílá/zelená odrůda má větší stimulační efekt a zlepšuje náladu.
 
Celkové účinky kratomu jsou ovlivněny dávkou, odrůdou, obsahem účinných látek a individuální tolerancí a genetickými rozdíly, které mohou ovlivnit metabolismus kratomu. Rychlost účinku může být také ovlivněna rozložením jídla, které obecně zpožďuje nástup účinku. Celková délka účinku může trvat až 5-7 hodin, s nejsilnějším efektem mezi 2-4 hodinami po požití. Je však také možné pozorovat slabší účinky i následující den.
 
 
 
 
3) VEDLEJŠÍ ÚČINKY A RIZIKA
 
 
Kratom obecně patří mezi látky s nízkou toxicitou, ale stojí za zmínku, že většina prokázaných toxických účinků kratomu pochází z zvířecích studií, které navíc poskytly rozdílné závěry. U hlodavců byl například prokázán nefrotoxický a hepatotoxický efekt při vysokých dávkách kratomu. Nicméně, přenositelnost těchto toxických účinků zvířecího výzkumu na člověka je stále sporná. V některých případových studiích provedených na lidech byly nalezeny příznaky spojené s tímto tématem.
 
Vysoké dávky mohou vést k opačným nežádoucím účinkům, jako je útlum, nevolnost, zácpa a svědění, které jsou podobné vedlejším účinkům opioidů. Dlouhodobé užívání kratomu ve vyšších dávkách může vést k hyperpigmentaci obličeje, třesu, úbytku hmotnosti a ztrátě chuti k jídlu.
 
Je důležité si uvědomit, že užívání kratomu bylo dokonce spojováno s několika úmrtími. Nicméně většinou se jednalo o případy, kdy byl kratom kombinován s jinými stimulanty nebo drogami. Zde se však objevuje jeden z hlavních problémů spojených s kratomem, a to nedostatek informací o tom, jak silné psychoaktivní látky obsažené v kratomu interagují s předepsanou medikací, jinými drogami, stimulanty nebo dokonce i přírodními doplňky. Kvůli nedostatečné regulaci a standardizaci je také obtížné odhadnout správnou dávku účinných látek, které konzumujeme.
Některé další kvalitní studie zmiňují, že vedlejší účinky kratomu byly zkoumány s jistými omezeními. Tyto studie také poukazují na kulturní a socioekonomické rozdíly mezi americkou a asijskou populací, které by mohly přispět ke zkreslení výsledků a nadhodnocení nežádoucích účinků. Je zajímavé, jaký vliv mohou mít tyto faktory na interpretaci dat a jejich přenosnost na různé skupiny lidí. Je tedy důležité brát v úvahu, že výsledky jednotlivých studií mohou být ovlivněny těmito rozdíly a je nutné být opatrný při zobecňování jejich výsledků.
 
 
4) ZÁVISLOST NA KRATOMU
 
Existuje rozporuplnost v názorech v literatuře ohledně rizika vyvolání závislosti na kratomu. Některé studie naznačují, že kratom má nižší potenciál ke vzniku závislosti ve srovnání s jinými opiáty. Avšak v praxi byly popsány případy, kdy chronické užívání kratomu vedlo k výrazné toleranci a silné závislosti. Při pravidelné konzumaci kratomu a jejím následném ukončení se obvykle objevují abstinenční příznaky podobné těm u tradičních opiátů, jako jsou poruchy nálady, bolest svalů, průjem, hypertenze, nespavost, bolest kloubů a podrážděnost. Závislost na kratomu je také závažným problémem v některých jihovýchodních asijských zemích.
 
K výzkumu tohoto fenoménu byla provedena studie na 293 mužích z Malajsie, kteří pravidelně užívali kratom. U 73 % z nich se skutečně projevily abstinenční příznaky po vysazení kratomu, které trvaly 1-3 dny. Naopak studie provedené v USA udávají nižší míru abstinenčních příznaků, které se vyskytují pouze u 9-10 % uživatelů kratomu při jeho odvykání.
 
5) REGULACE KRATOMU
 
Regulace kratomu poté, co úspěšně prošla schvalovacím procesem, vstoupí v platnost v roce 2024 a přinese s sebou řadu pozitivních změn. Momentálně se kratom pohybuje v šedé zóně legislativy, což vede k několika problémům. Je snadno dostupný, včetně prodeje dětem a mladistvým, a nedostatečná kontrola jeho složení a kvality může představovat zdravotní riziko. Nebezpečné látky, jako těžké kovy, pesticidy nebo plísně, se mohou vyskytovat v nekontrolovaných výrobcích. Je tedy opravdu na čase zasáhnout!
 
 
Racionální regulace kratomu zahrnuje následující body, které zveřejnila Česká pirátská strana.
 
✅ Zákaz prodeje kratomu osobám mladším osmnácti let - Tímto opatřením bude zajištěno, že kratom nebude dostupný prodejním místům, která mohou být snadno přístupná dětem a mladistvým.
 
✅ Ochranu dospělých uživatelů - Vzhledem k tomu, že kratom je legální pro dospělé, regulace bude zajišťovat jejich ochranu, aby se minimalizovaly nežádoucí účinky a rizika spojená s užíváním.
 
✅ Povinnost informovat na obalu o aktivních látkách, rizicích, nežádoucích účincích a kontaktech na adiktologické služby - Tato opatření budou sloužit k informování uživatelů o složení kratomu, potenciálních rizicích a vedlejších účincích. Stejně tak bude na obalech uveden i kontakt na adiktologické služby, které mohou poskytnout pomoc a podporu.
 
Důležitým cílem této racionální regulace kratomu je minimalizovat negativní dopady spojené s jeho užíváním. Přísný zákaz by nebyl efektivním řešením, protože by mohl vést ke vzniku černého trhu a prodeji nekontrolovaných produktů. Racionální regulace se zaměřuje na zákaz prodeje nezletilým, ochranu dospělých a informační povinnosti, aby uživatelé měli dostatečné informace pro rozhodnutí o užívání kratomu.
 
Regulace kratomu je krokem správným směrem, který zohledňuje zdravotní aspekty a ochranu veřejnosti. Díky tomuto opatření budou lidé lépe informováni o rizicích spojených s užíváním kratomu a bude minimalizováno riziko negativních účinků na jejich zdraví.
 
6) ALTERNATIVY KRATOMU
 
"Kratom může být pro některé lidi užitečným prostředkem pro zvládání bolesti a úzkosti, doplnění energie. Nicméně existují i další přírodní alternativy, které by mohly nabídnout podobné účinky s menším rizikem vedlejších účinků. Některé z těchto alternativ zahrnují:
 
1. Sakae Naa (Combretum quadrangulare): Sakae Naa je rostlina původem z jihovýchodní Asie, která obsahuje alkaloidy, které mohou pomoci uvolnit bolest a zklidnit mysl a i dodat energii .
 
2. Kava Kava (Piper Methysticun): Kava Kava je bylina, která se tradičně používá k uvolnění a snížení úzkosti. Může také nabídnout mírné sedativní účinky.
 
3. Ashwagandha: Ashwagandha je rostlina používaná v indické ajurvédské medicíně. Má adaptogenní vlastnosti, které mohou pomoci zvládnout stres a napětí, a také může posílit imunitní systém.
 
4. Mitragyna Hirsuta: Mitragyna Hirsuta je rostlina příbuzná kratomu, která byla tradičně používána v jihovýchodní Asii k úlevě od bolesti, uvolnění a dodání energie a euforie. Účinkem velmi podobná kratomu.
 
5. Mitragyna Javanica: Další rostlina příbuzná kratomu, Mitragyna Javanica, byla také využívána pro účely úlevy od bolesti a zvýšení energie. Obsahuje alkaloidy, které působí podobně jako kratom.
 
6. Guarana: Guarana je semeno původem z Amazonského pralesa, které obsahuje přírodní stimulanty, včetně kofeinu. Může nabídnout energii bez účinků způsobených kratomem.
 
 
ZÁVĚR
 
Podle dostupných studií je zjevné, že kratom má významný potenciál jako stimulant, psychoaktivum a analgetikum, které může být využito pro léčbu některých onemocnění, řešení chronické bolesti a závislostí. Bohužel však dochází k častému zneužívání kratomu pro rekreační a nefarmaceutické účely. Je důležité zvážit jak přínosy, tak rizika při jeho užívání. 
 
 
Zdroje : 
 
 
HANNA, Jon. Bogus Kratom market exposed. Entheogen Review, 2012, 12.1: 26-28.
 
 
Important Kratom Legislative Updates: February 2021 | Kratom Science. Kratom Science[online]. Copyright © 2021 [cit. 19.04.2021]. Dostupné z: https://www.kratomscience.com/2021/02/12/important-kratom-legislative-updates-february-2021/
 
 
HASSAN, Zurina, et al. From Kratom to mitragynine and its derivatives: physiological and behavioural effects related to use, abuse, and addiction. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2013, 37.2: 138-151.
 
YAMAMOTO, Leonardo T., et al. Opioid receptor agonistic characteristics of mitragynine pseudoindoxyl in comparison with mitragynine derived from Thai medicinal plant Mitragyna speciosa. General Pharmacology: The Vascular System, 1999, 33.1: 73-81
 
MATSUMOTO, Kenjiro, et al. Inhibitory effect of mitragynine, an analgesic alkaloid from Thai herbal medicine, on neurogenic contraction of the vas deferens. Life sciences, 2005, 78.2: 187-194.
 
 
WARNER, Marcus L.; KAUFMAN, Nellie C.; GRUNDMANN, Oliver. The pharmacology and toxicology of kratom: from traditional herb to drug of abuse. International journal of legal medicine, 2016, 130.1: 127-138.
 
 
SINGH, Darshan; MÜLLER, Christian P.; VICKNASINGAM, Balasingam K. Kratom (Mitragyna speciosa) dependence, withdrawal symptoms and craving in regular users. Drug and alcohol dependence, 2014, 139: 132-137.
 
 
KAPP, Friedrich G., et al. Intrahepatic cholestasis following abuse of powdered kratom (Mitragyna speciosa). Journal of Medical Toxicology, 2011, 7.3: 227-231.
 
 
GRUNDMANN, Oliver. Patterns of kratom use and health impact in the US—results from an online survey. Drug and alcohol dependence, 2017, 176: 63-70.
 
 
SWOGGER, Marc T.; WALSH, Zach. Kratom use and mental health: A systematic review. Drug and alcohol dependence, 2018, 183: 134-140.
 
 
 
SWOGGER, Marc T., et al. Experiences of kratom users: a qualitative analysis. Journal of psychoactive Drugs, 2015, 47.5: 360-367.
 
 
PROZIALECK, Walter C.; JIVAN, Jateen K.; ANDURKAR, Shridhar V. Pharmacology of kratom: an emerging botanical agent with stimulant, analgesic and opioid-like effects. The Journal of the American Osteopathic Association, 2012, 112.12: 792-799.
 
FACEBOOK: Česká pirátská strana - regulace kratomu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět do obchodu
Kratomhero.cz na Firmy.cz